Welkom bij Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Aardenburg

Met deze webpagina's hopen wij u nog beter te kunnen informeren over onze praktijk.  

Telefoonnummer: 0117-491466

Spoednummer: 0117-494055

 

Op deze site vindt u informatie over praktijk , apotheek, verloskundige zorgverlening en ook handige links naar andere zorgaanbieders. Verder kunt u online herhaalrecepten aanvragen, formulieren downloaden, gezondheidsinformatie vinden en vragen stellen. 

 

Laatste Nieuws

 

april 2018


Per 1 mei stopt dokter de Bruyne-Colenbrander als huisarts in Aardenburg. Zij draagt de praktijk over aan collega Goethals. Dokter de Bruyne zal na een korte periode van rust wel in de streek werkzaam blijven en blijft tevens verloskundig actief.

Zij bedankt u voor het in haar gestelde vertrouwen. Op 30 april kunt u tussen 19.00-20.30 op een informele manier afscheid nemen in de praktijk.

Ivm het overlijden van de vader van dokter Goethals is het nog niet bekend of hij deze avond ook aanwezig zal zijn.

 

Oktober 2017

Ik geef toestemming

Wilt u dat uw medische gegevens opgevraagd kunnen worden als u onverwacht bij de huisartsenpost komt of bij een andere apotheek medicijnen gaat halen?

Uw huisarts en apotheek mogen uw medische gegevens alleen delen met andere zorgverleners als u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. En andere zorgverleners mogen de gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. U kunt uw toestemming regelen door een ingevuld en ondertekend  toestemmingsformulier in te leveren bij de huisartsenpraktijk. U kunt uw toestemming ook online regelen via www.ikgeeftoestemming.nl

Voor meer informatie: www.vzvz.nl

 

September 2017:

Stagiaire doktersassistente:
In de maanden september t/m november loopt Kim stage bij ons. Zij is in opleiding tot doktersassistente. We wensen haar een goede stageperiode toe.

Griepvaccinaties:
De griepvaccinaties komen er weer aan. Half oktober kunt u de uitnodiging weer verwachten. Indien u geen uitnodiging gekregen heeft en denkt dat u wel in aanmerking komt voor de griepvaccinaties horen wij het graag van u.

Patienten die in het verleden aangegeven hebben geen griepvaccinatie te willen, worden niet meer opgeroepen tenzij er grote wijzigingen zijn in hun gezondheid. Als patienten toch een griepvaccinatie willen, mogen zij dit melden bij de assistentes.


LSP:
We zijn voorbereidingen aan het treffen om aan te sluiten op het LSP. Binnenkort leest u hier meer over op de website en ligt er informatie in de praktijk. 

maart 2017:


Het inleveren van oude medicatie is mogelijk op de milieustraat van de gemeente Sluis. Voor openingtijden zie website milieustraat : https://www.zrd.nl/milieustraten/locaties/locatie:sluis.htm

Indien dit voor u niet mogelijk is, kunt u uw oude medicatie ook afgeven op de praktijk, echter dan alleen losse pillen of strips. De doosjes mag u zelf weggooien.

 

februari 2017:


Voor de duidelijkheid hebben alle woonverbanden een brief ontvangen waarin de openingstijden van de apotheek en de afhaaltijden voor herhaalmedicatie opnieuw onder uw aandacht gebracht worden. U kunt deze tijden tevens terugvinden op onze website onder praktijkinformatie/openingstijden.

Januari 2017:


Ivm de nieuwe wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) heeft onze klachtencommissie (tot nu SKHZN) een andere naam gekregen en een bredere functie. Voor klachten waar u niet met ons uit kunt komen kunt u zich wenden tot de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Daar heeft u contact met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
Natuurlijk hopen wij dat we de SKGE niet nodig zullen hebben omdat we samen tot een oplossing van uw klacht hebben kunnen komen.
Voor meer informatie zie 'klachten' op onze website (onder praktijkinformatie).

 

juni 2016:


Het is bijna zomer, maar wij zijn al weer bezig met voorbereiden van de GRIEPSPUIT.
Wilt u het aan ons melden als u in aanmerking komt voor een injectie, maar deze niet wilt. Wij kunnen dit noteren zodat u geen uitnodiging ontvangt.
Tevens graag bericht indien u voorgaande ja(a)r(en) geen griepspuit heeft ontvangen, maar dit jaar wel in aanmerking wilt komen. U staat in dat geval bij ons namelijk als Griepspuit weigeraar, dit moeten we wijzigen om te zorgen dat u dit jaar wel een uitnodiging krijgt.

extra informatie over griep en de griepspuit: http://www.thuisarts.nl/griep/ik-wil-griep-voorkomen

 

 juni 2016:

De teken zijn weer actief!

Informatie over TEKENBETEN/ziekte van Lyme vind u op : https://www.thuisarts.nl/tekenbeet/ik-heb-tekenbeet

Melden van tekenbeten/meedoen aan onderzoek naar langdurige klachten na een tekenbeet: www.tekenradar.nl

 

november 2015:

Nieuwe handreiking schriftelijk euthanasieverzoek bij dementie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen


november 2015: 

voorlichting over 1e uitgifte medicijnen

https://www.youtube.com/watch?v=TcugsH_pQLE&feature=player_embedded