Praktijkfolder

Praktijkfolder Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Aardenburg


Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk Aardenburg

Verloren Kostje 25
4527 BH Aardenburg
Telefoon: 0117-491466
Spoed: 0117-494055
Fax: 0117-494276
Receptenlijn: 0117-760005

KvK-nummer: 50978403

huisartsenpraktijkaardenburg.praktijkinfo.nl

E-mail: hapaardenburg@zeelandnet.nl


Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bel daarna ook uw huisarts, in veel gevallen kan deze eerder ter plaatse zijn dan de ambulance.

 

In alle overige spoedeisende gevallen:

Spoednummer: 0117-494055

of 0117-491466, toets 1

Bij ernstige verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is te bereiken op werkdagen tussen 8.00 en 17.30. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst.

 

Avond, nacht en weekend: 

Als u op werkdagen na 17.30uur, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen met spoed huisartsenhulp nodig heeft, dan belt u:

Nucleus Huisartsenpost: 0115-643000
Adres: Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg (ziekenhuis Antonius)

De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. U kunt niet zonder afspraak langs komen bij de huisartsenpost.

 

 


.

Openingstijden

 

Huisartsenpraktijk:

Maandag t/m Vrijdag van 8.00-17.30

Tussen 12.00-13.30 is de deur van de praktijk gesloten ivm lunchpauze. Tussen 15.00 en 15.30 hebben we overleg.

Voor spoed is de praktijk altijd te bereiken via 0117-494055 of 0117-491466, toets 1. Tussen de middag is er ivm visites niet altijd iemand aanwezig op de praktijk. Indien u van te voren belt, houden we rekening met uw komst.

 

 

Apotheek:

Maandag t/m Vrijdag van 8.00-12.00 en van 13.30-15.00 en van 15.30-17.30

Herhaalrecepten kunt u alleen afhalen tussen 8.00-12.00 en 15.30-17.30!

Herhaalrecepten op een werkdag voor 12.00 besteld zijn de volgende werkdag na 15.30 af te halen.

Recepten voorgeschreven op het spreekuur of nieuwe/spoed recepten van de specialist kunt u over het algemeen direct meenemen.

Herhaalrecepten kunt u bestellen via:
Herhaalreceptenlijn: 0117-760005
Website
Of in de receptenbrievenbus bij de praktijk.

 

 

Afspraak maken

Spreekuur
Zowel de huisartsen als de assistentes werken alleen op afspraak om uw en onze tijd zo efficient mogelijk in te kunnen delen.
De assistente zal aan de telefoon informeren naar uw reden voor de afspraak. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en de spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Soms zal ook blijken dat een telefonisch advies al voldoende antwoord op uw vraag kan geven. Wij verzoeken u vóór 10 uur te bellen voor het maken van een afspraak op dezelfde dag.

Planning afspraak
Voor één klacht is één afspraak van 10 min gereserveerd, voor twee klachten, ingewikkelde en/of emotionele vraagstukken wordt  20 min gereserveerd. Dit kan alleen als de drukte van het spreekuur het toelaat en dit betekent soms dat u één afspraak aangeboden wordt voor het meest spoedeisende en dat op een later tijdstip de meer tijdrovende afspraak ingepland wordt.
Chirurgische ingreepjes en het plaatsen van een spiraaltje, vragen wat meer tijd en zullen over het algemeen aan het einde van het spreekuur ingepland worden.

 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. De mogelijkheden voor onderzoek  en behandeling zijn op de praktijk beter.

Telefonisch spreekuur


Telefonisch terugbelspreekuur

U belt tussen 8.00 en 10.00 uur naar de praktijk en vraagt om een telefonisch consult. De huisarts belt u dan later die dag, op een afgesproken tijdstip terug. Eenvoudige vragen kunnen ook door de assistente (soms na overleg met de huisarts) worden opgelost.

Uitslagen
Bel voor uitslagen tussen bij voorkeur tussen 11.00 en 12.00

Avond-,nacht- en weekenddienst

Nucleus Huisartsenpost

 
De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door Nucleus huisartsenpost. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen uit West Zeeuws Vlaanderen samen.

Als u op werkdagen na 17.30uur, ’s nachts, in het weekend of op feestdagen huisartsenhulp nodig heeft, dan belt u:

Nucleus Huisartsenpost:       0115-643000
Adres:                                        Pastoor van Genklaan 6,
                                                  
4501 AJ Oostburg (ziekenhuis Antonius)

De huisartsenpost is bestemd voor dringende medische zaken, die niet tot het volgende gewone spreekuur van uw eigen huisarts kunnen wachten. U kunt niet zonder afspraak langs komen bij de huisartsenpost

  

Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand. 


website:    Https://www.nucleuszorg.nl/huisartsenpost/informatie-huisartsenpost/

 

Bij levensbedreigende zaken belt u (ook): 112

 

Avond-, nacht- en weekenddienst apotheek:

Dienstapotheek Terneuzen
Medisch Centrum Epicurus
Van Steenbergenlaan 27
4531 HL Terneuzen
Telefoon: 0115-626010 

 

 

Huisbezoek


Huisbezoek


Bel tussen 08.00 -10.00 voor het aanvragen van een huisbezoek.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

Een bezoek aan de huisartsenpraktijk verdient meestal de voorkeur, omdat de onderzoeksmogelijkheden beter zijn.

 

 

Apotheek informatie

Huisartsenpraktijk Aardenburg is een Apotheekhoudende huisartsenpraktijk. Dit betekent dat we voor patiënten die bij onze praktijk aangesloten zijn ook de medicatie verzorgen in onze apotheek. 


Medicatieveiligheid is een belangrijk thema in onze praktijk. Patiënten moeten kunnen rekenen op veilige geneesmiddelen. Wanneer er onjuiste geneesmiddelen worden voorgeschreven, of geneesmiddelen onjuist worden gebruikt, ontstaat een risico op gezondheidsschade. Bijvoorbeeld door interacties tussen geneesmiddelen, een allergische reactie of bijwerkingen.


Wij hebben uw hulp daarbij nodig.


Meldt ons: - medicatiewijzigingen 
                 - zelfzorgmiddelen
                 - bijwerkingen
                 -
neem een actueel medicatieoverzicht (verkrijgbaar bij ons) mee naar de specialist
               

 

 

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag van 8.00-12.00, 13.30-15.00 en van 15.30-17.30

Herhaalrecepten kunt u alleen afhalen tussen 8.00-12.00 en tussen 15.30-17.30
Herhaalrecepten op een werkdag voor 12.00 besteld zijn de volgende werkdag na 15.30 af te halen.

Recepten voorgeschreven op het spreekuur of nieuwe/spoed recepten van de specialist kunt u over het algemeen direct meenemen.

Herhaalrecepten kunt u bestellen via:
Herhaalreceptenlijn: 0117-760005
Website: Herhaalrecepten
Of in de receptenbrievenbus bij de praktijk.

 

 

Klachten

Bespreek uw onvrede met uw huisarts.

 

 

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Vindt u dit lastig of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE (https://www.skge.nl/portal-vervolgpagina/klacht-indienen). De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat voltallig uit een voorzitter (een (voormalig) rechter) en voorts uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (tevens jurist).

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend.

Meer informatie vindt u in de folder in de wachtkamer en op www.skge.nl.

 

Privacy

De huisartsen van Aardenburg gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt als dat nodig is voor de behandeling. Alleen medewerkers die daar toestemming voor hebben, kunnen de gegevens van patiënten bekijken. Zij moeten zich houden aan de geheimhouding. Als u uw medische gegevens wilt inzien, dan kunt u een afschrift krijgen. Medische gegevens worden vijftien jaar bewaard, tenzij het voor uw gezondheid belangrijk is dat ze langer worden bewaard. Onze volledige werkafspraak Privacy-reglement kunt u opvragen bij de assistente.