Praktijkondersteuner

Sinds enkele jaren werkt Jolanda als praktijkondersteuner in onze huisartspraktijk.

 

Waarom een praktijkondersteuner?

 

Wij werken in deze praktijk graag aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Gezien de hoge zorgvraag en werkdruk in de praktijk worden onderzoeken vaak niet volledig uitgevoerd en blijft te weinig tijd over voor goede uitleg en voorlichting.

Bij mensen met diabetes, hoge bloeddruk of astma en copd gaat het vaak niet zozeer om klachten als wel om de juiste instelling op medicijnen, goede meetwaarden en leefstijl.

 

Het is gebleken dat door controle van de praktijkondersteuner beter aan alle aspecten van de behandeling wordt voldaan. We vinden deze ondersteuning dus een belangrijke aanvulling op onze huisartsenzorg

 

 

Hoe maak ik een afspraak met de praktijkondersteuner?

 

Net als bij de huisarts kunt u een afspraak voor de praktijkondersteuner maken bij de assistente via ons telefoonnummer 0117-491466. Een vervolgafspraak zal vaak door de praktijkondersteuner zelf met u gemaakt worden.  Voor mensen die niet naar de huisartspraktijk kunnen komen vanwege ziekte of de leeftijd kan de praktijkondersteuner ook huisbezoeken afleggen.

 

Controles bij diabetes

We willen graag dat u  elke 3-6 maanden voor een controlebezoek komt bij de praktijkondersteuner. Zij bespreekt uw klachten  en doet regelmatig onderzoek  van gewicht, bloeddruk en de voeten. Ook bespreekt zij mogelijkheden in behandeling door middel van leefstijladviezen. Verder houdt zij in de gaten wanneer het tijd wordt voor laboratorium-onderzoek, onderzoek van de ogen of een bezoek aan de dietiste. Eenmaal per jaar krijgt u een afspraak met de huisarts om de hele behandeling nog eens op een rijtje te zetten. Wanneer de suiker onvoldoende te regelen is door middel van tabletten, dan kan de praktijkondersteuner u helpen bij het starten met insuline therapie.

 

Controles bij  hoge bloeddruk

De praktijkondersteuner zal u elke 3-9 maanden zien. Eenmaal per jaar zal de huisarts de controle doen. Naast het meten van de bloeddruk zal aandacht gegeven worden aan het bijhouden van het risicoprofiel voor hart en vaatziekten en zal de behandeling besproken worden. Hierbij gaat het niet alleen om medicijnen, maar ook beïnvloedende factoren, zoals voedingsmiddelen, beweging, roken etc.

 

 

Heeft u astma of COPD?

 

Mensen met chronische longziekten werden tot nu toe niet periodiek gezien. Toch is bekend dat veel mensen met teveel klachten rondlopen terwijl hun behandeling niet optimaal is. Verder zijn er mensen die jarenlang inhalatiemedicatie gebruiken waarbij er mogelijk overbehandeling plaatsvindt. In de toekomst zal iedereen met astma of COPD die niet bij de longarts onder behandeling is, wordt gevraagd een afspraak bij de praktijk-ondersteuner te maken.