Privacy

De huisartsen van Aardenburg gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden alleen gebruikt als dat nodig is voor de behandeling. Alleen medewerkers die daar toestemming voor hebben, kunnen de gegevens van patiënten bekijken. Zij moeten zich houden aan de geheimhouding. Als u uw medische gegevens wilt inzien, dan kunt u een afschrift krijgen. Medische gegevens worden vijftien jaar bewaard, tenzij het voor uw gezondheid belangrijk is dat ze langer worden bewaard. Onze volledige werkafspraak Privacy-reglement kunt u opvragen bij de assistente.