Afspraak maken

Spreekuur
Zowel de huisartsen als de assistentes werken alleen op afspraak om uw en onze tijd zo efficient mogelijk in te kunnen delen.
De assistente zal aan de telefoon informeren naar uw reden voor de afspraak. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en de spoedeisendheid van uw eventuele klachten. Soms zal ook blijken dat een telefonisch advies al voldoende antwoord op uw vraag kan geven. Wij verzoeken u vóór 10 uur te bellen voor het maken van een afspraak op dezelfde dag.

Planning afspraak
Voor één klacht is één afspraak van 10 min gereserveerd, voor twee klachten, ingewikkelde en/of emotionele vraagstukken wordt  20 min gereserveerd. Dit kan alleen als de drukte van het spreekuur het toelaat en dit betekent soms dat u één afspraak aangeboden wordt voor het meest spoedeisende en dat op een later tijdstip de meer tijdrovende afspraak ingepland wordt.
Chirurgische ingreepjes en het plaatsen van een spiraaltje, vragen wat meer tijd en zullen over het algemeen aan het einde van het spreekuur ingepland worden.

 

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. De mogelijkheden voor onderzoek  en behandeling zijn op de praktijk beter.